Felvételi vizsga 2021.

A felvett tanulók jegyzéke

Az Oktatási Hivatal által kiküldött hivatalos végeredmény alapján a 2021 szeptemberében induló gimnáziumi osztályainkba felvett tanulók listáját a tagozatkódokra kattintva  tekinthetik meg.
A tanulók oktatási azonosítóval vagy az általuk megadott jeligével szerepelnek.
A hivatalos értesítést minden fontos információval együtt hamarosan postázzuk.
Gratulálunk a felvett tanulóknak!

 

0001       0002        0003          0004           0005          0006            0007

 
 
 
 
Felvételi tájékoztató a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan - ismertető képzéseinkről, tagozatainkról, a jelentkezés módjáról és idejéről.
 
Részletes tájékoztató a gimnáziumi tagozatokról, a pontszámításról, a szóbelikről.
 

Bemutatkozik iskolánk új tagozata: 

a műszaki-informatikai tagozat

 

 

Műszaki-informatikai tagozat (0007)

A szóbeli felvételi vizsga két részből áll. Kötelező felvételi tantárgy: az informatika. A matematika és a fizika tantárgyak közül pedig egyet kell választania a tanulóknak. A diákok a vizsgán mindkét tantárgyból egy-egy tételt húznak, amivel 25-25 pontot szerezhetnek a szóbeli vizsgán. 

 

Fizikából a húzott tétel egy képet/ábrát tartalmaz, a tanulónak a képen látható jelenséget kell a mellékelt irányított kérdések segítségével kifejteni/magyarázni. A magyarázat során a diáknak használnia kell a tanult fogalmakat, szakkifejezéseket.  

Informatikából a tétel egy számítógépen megoldandó rövid feladatot és néhány elméleti kérdést tartalmaz. A tanuló a számítógépes feladatot a felelete során oldja meg. A gépen Windows 10 operációs rendszer van a feladatokat Word, Excel, Power Point 2016, Paint programmal kell megoldani. 

Matematikából a szóbeli vizsga során a tanulónak egy megoldandó problémát kell értelmezni, elmagyarázni. A felelet során ismertetni kell néhány a témakörhöz tartozó tanult fogalmat.

 A biológia-kémia tagozat

A humán tagozat       

  Idegen nyelvek

Felvételi követelmények tantárgyanként

 • Matematika Matematika

  Matematika (választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0007)) Gondolkodási módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Részhalmaz, két halmaz közös része.  Egyszerű állítások esetén annak eldöntése, hogy az állítás igaz, vagy hamis. Állítások tagadása....

 • Fizika

  Fizika (választható felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0007))  A testek mozgása Egyenes vonalú egyenletes mozgás: pálya, út, elmozdulás, sebesség és egységei.  Változó mozgás: pillanatnyi sebesség, átlagsebesség.  Az egyenletesen változó mozgás: gyorsulás,...

 • Informatika Informatika

  Informatika (kötelező felvételi tárgy a műszaki-informatikai tagozaton (0007)) A számítógép felépítése Egy mai számítógép hardver és szoftverfelépítése, részei  Az adatok tárolása, egységei  Be- és kimeneti perifériák, csoportosításuk    Az operációs rendszer...

 • Biológia

  Felvételi témakörök a biológia-kémai tagozatra (0001): A puhatestűek törzse Az ízeltlábúak törzse A férgek törzsei A gerincesek törzse és osztályai Hazai életközösségek (erdők, vizek és vízpartok, mező) környezeti tényezői és élővilága Távoli tájak (esőerdő, szavanna, trópusi sivatag,...

 • Angol nyelv Angol nyelv

  Az angol nyelvi szóbeli felvételi beszélgetés témakörei Angol nyelvből kötelező a felvételi a nyelvi előkészítő haladó angol tagozaton (0004), illetve az angol tagozaton (4 éves képzés - 0005). A tanulók egy rövid angol nyelvű szöveg olvasása után a vizsgáztatóval beszélgetnek az adott szövegről a...

 • Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom

  Felveteli magyar nyelvés irodalom tantárgyból  A magyar kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002), valamint a nyelvi előkészítős osztály kezdő angol tagozatára (0003).   A vizsgán a szövegértési, szóbeli szövegalkotási és a kommunikációs készségeket...

 • Történelem

  Felvételi történelemből (kötelező felvételi tantárgy a humán tagozatra (0002)) Összefüggő szóbeli feleletet szeretnénk hallani egy témában térkép és általunk adott segédanyag felhasználásával.  A segédanyag kép vagy rövid szöveges forrás lesz. Témakörök: 1.      Az...

Írásbeli feladatsorok

 
A középfokú (gimnáziumi) beiskolázás írásbeli felvételi vizsgái egységesek, azokat a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze. Két tantárgyból, matematikából és magyar nyelvből kell tesztet írni,  a feladatsorok 10-10 feladatból állnak, 45-45 perc áll rendelkezésre a megírásukhoz, és maximum 50-50 felvételi pontot érnek.
 
 

Elérhetőség

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode