Innováció az oktatásban

A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanítási módszereiben és alkalmazott technikáival minden módon igyekszik megfelelni a XXI. századi követelményeknek. 
2013-ban egy nagyszabású TÁMOP projektben vett részt mind az áltlános iskolai, mind a gimnáziumi tagozatunk, melynek célja a kompetencia alapú oktatás korszerű technológiákkal való megtámogatása volt.
Az oktatás során pedagógusaink gyakran használják a projektmódszert, ami ma a legkorszerűbbnek és leghatékonyabbnak tartott tanulási forma. 
Intézményünk rendelkezik interaktív táblákkal és tanulói netbookokkal, amelyek jól használhatóak a tanulásban, és általuk a legkorszerűbb tanulási formákat sajátíthatják el tanulóink. Az infokommunikációs technológiák (IKT) bevonását a tanítás folyamatába kiemelten fontosnak tartjuk.
A Nagy László Általános Iskola és Gimnázium a Microsoft partneriskolája, 43 pedagógus kollégánk regisztrált tagja a Microsoft PIL programnak. Iskolánk 2013-ban elnyerte a Microsoft Innovative School címet.
Az iskolai projektek egyike-másika olykor egészen fantasztikus sikert ért el. Jó példa erre az Innovatív Tanárok Európai Fórumán elért eredményünk: Klacsákné Tóth Ágota 2012-ben első helyezett lett, Gergelyi Katalin pedig második. 
Számos projektjeink közül néhányat itt is bemutatunk.

Microsoft Partners In Learning

Iskolánk a 2012/2013-as tanévben bekerült az országban kiválasztott 50 iskola közé, akik részt vettek Microsoft Partners in Learning for Schools – az innovatív iskolák magyarországi programjában. A fejlesztő programcélja a korszerű eszközök és technológiák hatékony integrációja a tanítás-tanulás mellett az intézményvezetés folyamatába és az iskola külső és belső kommunikációjába egyaránt. A program koordinátora: Hollóné Kovács Éva igazgató és Klacsákné Tóth Ágota a matematika-fizika munkaközösség vezetője, aki 2012-ben az Innovatív Tanárok Európai Fórumán 1. helyezést ért el.

A PIL for Schools program keretében online továbbképzéseken vettünk részt, hozzáférhetünk tananyagokhoz, oktatási szoftverekhez, sikeres iskolafejlesztő képzési módszerekhez és anyagokhoz. Szakmai eszmecserét és ötletszerzést-átadást folytathattunk itthoni és külföldi iskolákkal gazdagítva módszertani kultúránkat.

ITEC - nemzetközi projekt iskolánkban

Klacsákné Tóth Ágota „Mozgó töltések” projektjét bemutató videót angol nyelvre is lefordították, így a magyar IKT műhely 2014 pályázat mellett a European Schoolnet „iTEC - A jövő osztályterme” projekt angol nyelvű anyagai közé is felkerült. Az iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom – Innovatív technológiák egy motiváló osztályterem szolgálatában) egy, az Európai Bizottság által finanszírozott, négy év időtartamú kutatási-fejlesztési projekt volt, melyben 26 partner vett részt: oktatási minisztériumok, technológiai szolgáltatók es kutatási szervezetek. Az iTEC célja az volt, hogy átalakítsa, és szélesebb körben elterjessze a különböző technológiák használatát a közoktatásban a tanulásban es tanításban egyaránt. Az iTEC projekt keretében 20 európai ország 2624 tantermében közel 50 000 diák tesztelt különböző oktatási eszközöket és segédanyagokat.

Az iTEC videó megtekinthető itt:

 

Projekt alapú tanulás

De mi is az a projekt? 
A projekt egy olyan tanulási folyamat, amelyben a diákok csoportban együttműködve oldanak meg valamilyen feladatot, hoznak létre valamilyen produktumot, mégpedig olyan módon és olyan témában, ami hozzájuk közel áll.
A projekt alapú tanulás olyan készségeket fejleszt ki, amelyek nélkülözhetetlenek a későbbiekben, az egyetemen és a munkavállalásnál is. Épp emiatt szorgalmazzuk már ezt a fajta tanulást az általános iskolában is, és ezzel a módszerrel fejlesztjük a fiatal tehetségeket is.
A projekt alapú tanulás során
  • a tanulók sokkal nagyobb érdeklődéssel viszonyulnak a tananyaghoz, mivel a saját életüket érintő kérdésekről van szó
  • mivel a fogalmakat és készségeket értelmes összefüggésbe helyezzük, a tanulók sokkal alaposabban sajátítják el az ismereteket
  • a társakkal és a közösség más tagjaival folytatott együttműködés révén a diákok fontos kooperációs készségeket sajátítanak el, amelyekre felnőtt korukban is nagy szükségük lesz.
  • Fontos önmenedzselési készségekre tehetnek szert, pl. megtanulhatják, hogyan kell beosztani az idejüket, megtervezni a feladatokat vagy értékelni saját teljesítményüket.

 

Projektjeink

1 | 2 >>

Profilunk a Microsoft Educator Network oldalán - belépés tagoknak!

Szegedi Longitudinális Program

Iskolánk a 2011/2012-es tanévben csatlakozott a Szegedi Iskolai Longitudinális Programhoz. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete mellett működő MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport ebben a programban az általános iskolások fejlődését vizsgálja tanulmányaik 8 éve során. Pedagógusaink a méréseknek köszönhetően követni tudják a tanulók fejlődését, azonosítják a lemaradó és a tehetséges gyerekeket, s ezáltal hatékonyan tudják feljeszteni a nehezen vagy éppenséggel gyorsan kibontakozó képességeket.

Cikkek rólunk

A 2009-es Innovatív Tanárok Fórumán Klacsákné Tóth Ágota projektjéval komoly szakmai elismerést vívott ki, és az európai fordulóban ő képviselte hazánkat ezen a rangos megmérettetésen.
 
2010. november 18-20. között két rangos szakmai eseményt szervezett a Modern Iskola magazin oktatási szakemberek számára az Europa Congress Centerben: az Innovatív Tanárok Fórumát és a HunDidacot. A díjazottak között volt Klacsákné Tóth Ágota Űrállomás c. projektje.
 
Az Innovatív Tanárok Fórumának Európai Fordulóján 2010-ben Klacsákné Tóth Ágota volt az egyike annak a három pedagógusnak, akik Magyarországot képviselték.
 

2012-ben is hihetetlen szép sikert értek el tanáraink a Microsoft Partners in Learning (PIL - Innovatív Tanárok Fóruma) európai döntőjében: Klacsákné Tóth Ágota tanárnő Hőtan projektjével az első helyezést, míg Gergelyi Katalin tanárnő Kávéház és irodalom- régen és ma c. projektje ezüstérmes lett az újító szellemű IKT tanárok európai seregszemléjén!

>> Tovább

A két pedagógus, akik ma már mindketten iskolánk tanárai, képviselte hazánkat a Prágában megrendezett világfórumon is. 

>> Tovább a hangos beszámolóra

 

 

Elérhetőség

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode